10ปี สปสช.สนับสนุนปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งเป้าขยายชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

รร. แกรนด์โฟร์วิงส์ 21 มี.ค. ครบ 10ปี ที่ สปสช.สนับสนุนการ ปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้ผู้ป่วย นับ 100 รายได้รับการปลูกถ่าย อวัยวะเช่นตับ ไต หัวใจ มั่นใจจะสามารถขยายชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุม การปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้น

นพ. จักรกฤช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวในงานครบรอบ 10 ปี ที สปสช.ร่วม กับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งประเทศไทยและ ภาคีเครือข่าย ร่วมกันผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะ ให้ผู้ป่วย ในสิทธิบัตรทอง ได้เพิ่มจำนวนและมีประสิทธิภาพ มากขึ้นทุกปี โดยปีนี้ สปสช. ตั้งเป้าปลูกถ่ายไต ให้ผู้ป่วย 172 ราย ปลูกถ่ายท่อน้ำดีกรณีตีบตันในเด็ก 24 ราย และปลูกถ่ายหัวใจ 15 ราย

นายแพทย์จักรกริช มั่นใจว่า ในปี ต่อๆไปจะสามารถผลักดัน สิทธิประโยชน์การปลูกถ่าย อวัยวะให้ ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเช่น การปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ เป็นต้น

ด้านพลเอกนายแพทย์ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในปี 2561 มีการปลูกถ่ายไต ในประเทศไทย ทุกสิทธิการรักษา 670 ราย ซึ่งแม้จะมีจำนวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต เพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังมีผู้ป่วยโรคไตวาย เรื้อรังรายใหม่ที่ต้องรับการฟอกเลือดและล้างไต ทางช่องท้องปีละกว่า 23,000 ราย มีผู้รอรับการบริจาคที่ลงทะเบียนไว้กว่า 6000 ราย นับเป็นงานที่ท้าทาย ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนการรณรงค์ ให้มีผู้บริจาคอวัยวะ เพิ่มมากขึ้น