พีทีที จีซี จับมือกับ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งที่มาจาก ปิโตรเคมี และ ชีวภาพเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งที่มาจากปิโตรเคมีและชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารทะเลของบริษัทไทยยูเนี่ยนและช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ร่วมกับไทยยูเนี่ยนวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำจากพลาสติกที่สลายตัวได้ง่าย หรือพลาสติกที่มาจากพืชธรรมชาติ พร้อมกับช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การลดความหนาของฟิล์มพลาสติกที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ได้ร้อยละ 30 แต่ยังเหนียวและทนเท่าเดิม ทำให้ใช้พลาสติกน้อยลงและเกิดความประหยัด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพลาสติกปูบ่อกุ้งต้านแบคทีเรีย ลดอัตราการตายของกุ้งจนประสบความสำเร็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews