การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น

ประธานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม (DE) กล่าวว่าผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่าง 810 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ETDA รวบรวมสถิติเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 16.1 ล้านคน

ในปี 2551 ข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่าในปี 2560 มีผู้ใช้งาน 45.2 ล้านคน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงการลดราคาของอุปกรณ์และบริการเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเติบโตขึ้นเช่นกันรวมถึงจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของแพลตฟอร์มของธุรกิจไทยและต่างประเทศ