การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

การส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก สศค. กำลังรอตัวเลขการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่สำนักงานจะทำการทบทวนทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม การส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศFPO คาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโต 3.8% โดยการส่งออกขยายตัว 4% ภาคการส่งออกเป็นเพียงความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทยในปีนี้ เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าที่ยาวนาน ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2020 จะไม่ประสบปัญหาหากการเรียกเก็บเงินสำหรับงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายล่าช้า จากข้อมูลของสศค. ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยในเดือนพฤษภาคมบ่งชี้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนำโดยได้รับผลกำไร 70.4 ในภาคเหนือ 69.7 ในภาคตะวันออกและ 69.4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ