“สุเมธ” ย้ำคนไทยต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ทำดีถวายพ่อ การบินไทย จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 จัดการคุณภาพน้ำ ฟื้นน้ำเน่าให้เป็นน้ำเสีย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี”

พร้อมด้วยเรือกาศเอกกนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน ) โดยนายสุเมธ กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคนไทยทุกคนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมกันตั้งปณิธานที่จะสืบสานการทำความดีเพื่อพ่อ โดยการทำความดีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สามารถทำได้เลยและมีคุณค่ามากที่สุดคือ ให้คนไทยร่วมกันรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร น้ำ ป่าไม้ ให้ทรัพยากรเหล่านี้คงอยู่คู่ประเทศ และเป็นสมบัติของลูกหลานในภายภาคหน้า

เรืออากาศเอกกนก กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “การบินไทยคืนชีวิตให้คูคลองเลียบวิภาวดี” เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในการจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย โดยผู้บริหารและพนักงานของการบินไทย ได้ร่วมกันปล่อยต้นแว่นแก้ว ซึ่งเป็นวัชพืชและหญ้าตามธรรมชาติในการยับยั้ง การเกิดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ จำนวน 1,000 ต้น ลงสู่คูคลองหน้าบริษัทฯ เพื่อช่วยฟอกอากาศเติมออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากต้นแว่นแก้วเป็นพืชที่มีรากและลำต้นอยู่ในดิน ส่วนใบและดอกจะอยู่บนเหนือน้ำ คอยทำหน้าที่ดึงออกซิเจนจากอากาศลำเลียงผ่านลำต้น ลงสู่รากใต้ ซึ่งออกซิเจนจะถูกปล่อยออกไปสู่บริเวณรอบรากพืชทำให้จุลินทรีย์ในดิน สามารถย่อยของเสียที่ถูกดินกรอง และเปลี่ยนไปเป็นสารที่พืชรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยช่วยทำให้น้ำเสียเป็นน้ำดีด้วยการดูดซับสิ่งสกปรกในน้ำด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews